Luận Nguyễn từ Minmax giới thiệu bài hướng dẫn cách làm việc với Post FX, Bloom, Streak, LUT trong Redshift Render

Bin
Bin (Nguyen Manh Hung) là sáng lập viên của CG Record và là một nghệ sỹ với hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực đồ họa máy tính

Leave a Response