Normal Map là 1 loại của bump Map, một loại vật liệu đặc biệt cho phép chúng ta thêm chi tiết như nhám, trầy xước hay lỗi lõm vào các đối tượng 3d model

Trong Video dưới đây, Nick Lewis hướng dẫn chúng ta cách vẽ Normal Maps trong Photoshop và sử dụng như 3D Layer

Đây là cách mà các bạn làm trong lĩnh vực game rất cần bởi vì những asset trong game đều cần lowpoly với độ chi tiết cao.

Ngày nay các bạn có thể convert Normal Map từ hình ảnh bitmap bằng nhiều tool miễn phí hoặc bằng công cụ miễn phí online: https://cpetry.github.io/NormalMap-Online/

Bin
Bin (Nguyen Manh Hung) là sáng lập viên của CG Record và là một nghệ sỹ với hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực đồ họa máy tính

1 Comment

Leave a Response