Pixar đã phát hành một phiên bản mới của Renderman – Renderer được Pixar phát triển để render những bộ phim hoạt hình của họ và nay đang được suất bản dưới dạng plugin render cho các phần mềm Houdini, Autodesk Maya và Kanata. Phiên bản 22.5 đã được viết lại đáng kể plugin Houdini hiện hỗ trợ Rendering tương tác (interactive rendering) bao gồm xem trước tương tác trong khi dựng hình, hoặc làm việc với vật liệu hoặc đặt ánh sáng.

Bản thân RenderMan 22.5 đã được cập nhật bằng cách mở rộng các tính năng Rendering tương tác để hoạt động với displacement, cộng với cải tiến hiệu suất nhanh hơn tới 2 lần bằng cách thêm khả năng tăng tốc phần cứng cho các hoạt động OSL nhờ sự hợp tác với Intel.

Xem interactive rendering của RenderMan 22.5

Xem những sản phẩm render với RenderMan

Bạn có thể xem danh sách đầy đủ các tính năng mới, cải tiến và sửa lỗi trên trang web Renderman.

Bin
Bin (Nguyen Manh Hung) là sáng lập viên của CG Record và là một nghệ sỹ với hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực đồ họa máy tính

Leave a Response