Học Đồ HọaPhần MềmPlugin

Nay bạn đã có thể sử dụng Cryptomatte trong Photoshop với Plugin miễn phí Exr-IO V2

Trong quy trình compositing chúng ta thường cần rất nhiều kênh alpha để có thể dễ dàng chỉnh sửa các phần riêng biệt. Các kênh alpha này có được khi bạn setup các element trong render như ID, Alpha, Multi Matte.

Với nhu cầu đó Cryptomatte là một phương pháp mới được phát triển bởi Jonah Friedman và Andy Jones đến từ Psyop Studio để mã hóa hiệu quả các kênh alpha một cách chính xác. Nó có thể được sử dụng như một quy tắc của một loạt các yếu tố của nhiều thảm. Sử dụng plugin Cryptomatte cho NUKE hoặc Fusion, bạn có thể chọn hoặc nhập tên đối tượng.

So với Multi Matte Render Element, Cryptomatte cung cấp các yếu tố sau:

-Không yêu cầu thiết lập với ID đối tượng, v.v.
-Nó chỉ yêu cầu một số lượng cố định của các yếu tố bổ sung.
-Hỗ trợ cả motion blur, transparency, hoặc depth of field

Hiện nay Cryptomatte mới chỉ được hỗ trợ trong các phần mềm hoặc plugin dưới này:
The Foundry Nuke, Black magic Fusion, V-Ray, Houdini, Blender Cycles, RenderMan, Redshift, Clarisse, Arnold, Flame, After Effects và đối với những người dùng Photoshop chúng ta có thể bắt đầu sử dụng thông qua plugin miễn phí Exr-IO V2 của 3d-io
Video hướng dẫn nhanh quy trình làm việc với V-Ray Cryptomatte trong Photoshop

Đây là những tính năng nổi bật của Exr-IO V2

Các bạn có thể tải miễn phí plugin tại đây!

Bin
Bin (Nguyen Manh Hung) là sáng lập viên của CG Record và là một nghệ sỹ với hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực đồ họa máy tính

Leave a Response