Autodesk đã phát hành Maya 2019.1 với những cải tiến cho Render Setup và Light Editor. Trong phiên bản mới, việc thêm và tắt đèn sẽ dễ dàng hơn, cũng như ghi đè các thuộc tính ánh sáng trong Render Layer. Đối với những cảnh phức tạp, Light Editor cũng nhanh hơn.

Các tính năng Bộ nhớ đệm (Cached Playback) được giới thiệu gần đây đã cải thiện các cải tiến với khả năng lọc bộ nhớ cache trực tiếp khỏi Time Slider và tùy chọn vô hiệu hóa các bản xem trước Smooth Mesh trên các mô hình chuyển động để cải thiện hiệu suất. Outliner cũng được tăng hiệu suất với chế độ mới cho các bộ đối tượng có chứa số lượng mặt lớn .

Một công cụ xử lý sự cố mới cho phép người dùng chạy lựa chọn quét để xác định vị trí và xử lý các lỗi tiềm ẩn do các quy trình không hiệu quả, chẳng hạn như flat animation curves và expressions outputs không sử dụng đã được thêm vào và có những cải tiến cho tài liệu để giúp người dùng đọc Profiler trong đó xác định nguyên nhân nào làm chậm lại hiệu suất.

Cuối cùng, booleans được cải thiện và sẽ không còn tạo hoặc sửa đổi các mắt lưới không hợp lệ và nhiều bản sửa lỗi khác được đưa vào.

Xem chi tiết các cải tiến của Maya 2019.1 tại đây!

Bin
Bin (Nguyen Manh Hung) là sáng lập viên của CG Record và là một nghệ sỹ với hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực đồ họa máy tính

Leave a Response