Học Đồ Họa

Hướng dẫn làm bãi xe với Corona Scatter

Foresta Studio

Hướng dẫn làm bãi xe với Corona Scatter của Foresta Studio trong diễn đàn

Bin
Bin (Nguyen Manh Hung) là sáng lập viên của CG Record và là một nghệ sỹ với hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực đồ họa máy tính

Leave a Response