Animation: Cách Import Alembic Sequences vào 3dsmax sử dụng V-Ray Proxy. Với cách này bạn có thể dễ dàng import vào những phần mềm 3d có hỗ trợ V-Ray như Autodesk Maya hay Cinema 4D …

Bin
Bin (Nguyen Manh Hung) là sáng lập viên của CG Record và là một nghệ sỹ với hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực đồ họa máy tính

Leave a Response