Artist Ionut Lupu đã chia sẻ cách anh tiếp cận với giải pháp sử dụng X-Particles để thệ hiện đoạn hiệu ứng đóng gói như bao nylon, sau đó render với Octane, cùng xem kết quả như bên dưới nhé:

Tutorial với Cinema 4D

Nguồn: lioartist; lamphimquangcao.tv

Tags : c4dX-Particle
My Tran
I'm just a little girl in this Marketing world

Leave a Response