Nhà tổ chức LightBox Expo, Bobby Chiu chia sẻ, “Sứ mệnh của LightBox Expo là vinh danh người họa sĩ thầm lặng phía sau những bộ phim, những game, những artwork yêu thích của chúng ta; vì vậy, chúng ta cần có giải thưởng tôn vinh nhân tài trong ngành công nghiệp giải trí. Concept Art Awards là một trong những sự kiện mà sau 10 năm nữa chúng ta mới thật sự hiểu hết tầm quan trọng của nó, nhưng trước mắt, nó sẽ là sự kiện đặc biệt nhất.”

Hiệp hội Concept Art được thành lập với sứ mệnh tôn vinh tên tuổi, tài năng, và công lao đóng góp của họa sĩ concept art trong ngành công nghiệp giải trí. Tham gia thành lập hiệp hội có họa sĩ concept art kiêm trưởng phòng phát triển hình ảnh của Marvel, Ryan Meinerding; giám đốc quản lý nhân tài Rachel Meinerding, nhà sản xuất kiêm đồng sáng lập BRIC Foundation, Nicole Hendrix.

Ryan Meinerding cho biết, “Tôi thật lòng muốn vinh danh những cá nhân xuất sắc, những người xứng đáng được tôi gọi là đồng nghiệp, và những gì họ đóng góp cho ngành công nghiệp giải trí. Tôi nghĩ sự kiện này sẽ làm được điều đó. Từ trước đến nay chưa có sự kiện nào đại loại như vậy cho họa sĩ concept art, và tôi vui mừng thông báo rằng cuối cùng nó đã diễn ra, không chỉ dành cho giới họa sĩ mà còn cả khán giả.”

Hạng mục Independent Character Finalists:

WINNER:    Airi Pan  - “The Griffin’s Nest”-  Art Center College of Design
WINNER: Airi Pan– “The Griffin’s Nest”- Art Center College of Design

Hạng mục Fan Art Finalists

WINNER: Rafael Grassetti– “Yoshimitsu”

Hạng mục Independent Environment Finalists

WINNER:    Miguel Membreño  - “after 01”
WINNER: Miguel Membreno– “after 01”

Hạng mục Student Character Concept Art Finalists

WINNER: Lola Zhang-” Into The Dark – The Queen”-Art Center College of Design

Các tác phẩm dự thi khác:

Roanna Peroz– “Borders of Existence IV”- 3dsense Media School
Svetlana Kudakova– “Undead Guardian”
Miguel Membreño– “after 03”
Te Hu– “through time we converge golden temple”
Te Hu-“8buddha- mile”

Nguồn: http://cmavn.org; conceptartassociation.com

My Tran
I'm just a little girl in this Marketing world

Leave a Response