Hướng dẫn Blender này, SouthernShotty sẽ đưa ra một cách tiếp cận để bắt đầu tạo một nhân vật cử động trong Blender, ở đây là nhân vật hết sức dễ thương Baby Yoda của Pixel Urge.

Huong Dan Blender Baby Yoda

Huong Dan Blender Baby Yoda

Bạn có thể tải miễn phí model này tại đây! với định dạng Cinema 4D (Vật liệu Octane); Blender 2.81, hoặc FBX.

Bin
Bin (Nguyen Manh Hung) là sáng lập viên của CG Record và là một nghệ sỹ với hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực đồ họa máy tính

Leave a Response