Download Photoshop Brush Feather được chia sẻ bởi nghệ sỹ đến từ Timisoara, Romania: Laura Sava.

Xem một số tác phẩm của Laura
Artwork by Laura Sava

Artwork by Laura Sava

Artwork by Laura Sava

Artwork by Laura Sava

Artwork by Laura Sava

Artwork by Laura Sava

Artwork by Laura Sava


Download Brush Feather tại đây!

Xem thêm: Phỏng vấn Concept Artist Chuby Mi

Bin
Bin (Nguyen Manh Hung) là sáng lập viên của CG Record và là một nghệ sỹ với hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực đồ họa máy tính

Leave a Response