Authors

Duy Đỗ

Duy Đỗ

Marketing Specialist
I have been working in real estate as marketing specialist for 4 years.
My Tran
I'm just a little girl in this Marketing world
Bella Nguyen
Change your Mind you will Change your Life
Bin
Bin (Nguyen Manh Hung) là sáng lập viên của CG Record và là một nghệ sỹ với hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực đồ họa máy tính
ThanhNguyen
Co-Founder Colory Animation