Hướng dẫn V-Ray cho Unreal  

  RSS

Bin
 Bin
(@xxbinxx)
Member Admin
Ngày đăng ký: 9 months ago
Posts: 75
18/07/2019 4:25 pm  
wpf-cross-image

Video hướng dẫn cách làm việc với V-Ray for Unreal và tìm hiểu những tính năng mới trong bản V-Ray cho Unreal Update 1. Webinar này sẽ giới thiệu một vài workflows và cách từ exporting dữ liệu từ các phần mềm 3d tới thiết lập setting cho dự án rồi làm việc với V-Ray data vào Unreal.

Download Batch Auto Unwrapper 3DsMax Script và download Bản thử nghiệm V-Ray for Unreal Engine tại đây!

https://cgrecord.vn


Quote
Share:

Please Login or Register